Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM thông báo đến sinh viên về việc rút bớt học phần đã đăng ký học kỳ II năm học 2017 – 2018 (tải File).

Cùng chuyên mục