Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 (tải File).