Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào của tân sinh viên khóa 2018 (Tải File).