Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc khám sức khỏe đối với tân sinh viên khóa 2018 – 2022 (Tải File).