Trường ĐH Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc kéo dài thời gian đóng học phí học kỳ II năm học 2019-2020 (Tải File).

TB14,17-3 KEO DAI THOI GIAN DONG HOC PHI HK2-2019.202003172020142229_001