Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc hoàn trả học phí cho sinh viên rút bớt học phần học kỳ II năm học 2018 – 2019.

TB hoan tra hoc phi