Trường Đại học Hùng Vương Tp.Hồ Chí Minh thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ II năm học 2019 – 2020 (Tải File).

TB25,27-5 GIA HAN DONG HOC PHI HOC KY 2 NAM HOC 2019-2020