Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM thông báo đến sinh viên về việc gia hạn đóng học phí học kỳ II năm học 2017-2018 (Tải File)