Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc đóng học phí học kỳ I năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên khóa 2017 – 2021 và khóa 2018 – 2022 (Tải File)

TB hoc phi