Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên về việc đóng học phí học kỳ II năm học 2018-2019 (Tải File).