Trường Đại học Hùng Vương Tp.Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên về việc đóng học phí học kỳ II năm học 2017-2018 trình độ đại học hệ chính quy (Tải File)