Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên khóa 2017 và khóa 2018 (Tải File).

TB67,01-10 GIA HAN THOI GIAN DONG BHYT-BHTN CUA SV 2019