Trường Đại học Hùng Vương Tp.Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên về việc điều chỉnh cách tính điểm học phần (Tải File)