Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2018-2019 của sinh viên.

TB danh gia ket qua rren luyen