Trường ĐH Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký học phần dự kiến học kỳ I năm học 2020-2021 (Tải File).

TB30,16-07 DANG KY HOC PHAN DU KIEN HK1 20-21