Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên về việc đăng ký học phần dự kiến học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Tải File).

TB dang ky hoc phan