Trường ĐH Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19 đến hết ngày 5/4/2020.

TB16, 27-3 CHO SV NGHI HOC DO DICH BENH CORONA DEN 5-4-2020