Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP. HCM về việc cho học sinh sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TPHCM quyết định cho sinh viên toàn trường nghỉ học vào ngày thứ hai 26/11/2018.

Đề nghị các đơn vị có liên quan thông báo cho thầy cô giáo và sinh viên biết bằng tất cả các phương tiện có thể thực hiện.

Vì tính khẩn cấp của sự việc, bài viết này có giá trị như văn bản hành chính.