Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về trợ cấp, phụ cấp và chính sách cho sinh viên trong năm học 2020 – 2021 (Tải File).

TB85, 22-12 TRO CAP, PHU CAP VA CHINH SACH CHO SV NAM HOC 2020-2021