Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM thông báo về thời gian học “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2019 – 2020 (Tải File).

TUan CDSV 2019