Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về thời gian đóng học phí học kỳ II năm học 2019 – 2020 của sinh viên (Tải File).

TB82,23-12 THOI GIAN DONG HOC PHI HOC KY 2 NAM 2019-2020