Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM thông báo về quyết định phân công cố vấn học tập phụ trách các lớp sinh viên bậc đại học hệ chính quy năm học 2020-2021 (Tải File).

QD187,17-11 PHAN CONG CO VAN HOC TAP NAM HOC 2020-2021