Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về quyết định công nhận sinh viên bậc đại học, hệ chính quy khóa 2020 – Đợt 2 (Tải File).
QĐ218, 21-12 CONG NHAN SINH VIEN BAC DAI HOC, HE CHINH QUY KHOA 2020-DOT 2