Trường Đại học Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh thông báo về quyết định công nhận danh hiệu sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi, Sinh viên Khá trong năm học 2019 – 2020 (Tải File); Quyết định khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi năm học 2019 – 2020 (Tải File); Quyết định tặng giấy khen cho sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Khá năm học 2019 – 2020 (Tải File).