Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về quyết định công nhận ban cán sự các lớp sinh viên khóa 2017, khóa 2018 và khóa 2019 (Tải File)

QD149,23-10 CONG NHAN BAN CAN SU LOP KHOA 2019