Trường Đại học Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh thông báo về quyết định công nhận ban cán sự các lớp sinh viên khóa 2017, khóa 2018, khóa 2019 và khóa 2020 (Tải File).

QĐ220, 22-12 CONG NHAN BAN CAN SU CAC LOP KHOA 2017, 2018, 2019, 2020 NAM HỌC 2020-2021