Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên lịch thi học kỳ II năm học 2018 – 2019 (tải File)

Lich thi HK 2