Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM thông báo đến sinh viên các lớp của khóa 2017 về học phí HK I năm học 2018-2019 (tải File). Sinh viên muốn biết cụ thể về học phí của các học phần phải đóng trong HK I, vui lòng liên hệ Phòng Tài chính để biết thêm chi tiết (028 38556103).