Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách sinh viên phân lớp học GDQP-AN.

Sinh viên đọc kỹ Quy chế quản lý sinh viên học tập Giáo dục Quốc phòng – An ninh của Trường Quân sự Quân đoàn 4 ban hành (Tải File).

  • Danh sách Lớp 1- d2 – Nữ : AV02A, AV02B, AV03A, AV03B, CT02A, CT03A, DL02A, DL03A (Tải File)
  • Danh sách lớp 2 – d2- Nam: AV02A, AV02B, AV03A, AV03B, CT02A, CT03A, DL02A (Tải File)
  • Danh sách lớp 3- d2 – Nam: DL02A, DL03A, KT02A, KT03A, LT03A, MK03A, NV03A, QB02A, QB03A, QK02A, QK03A, TN02A, TN03A, TV02A, TV03A (Tải File)
  • Danh sách lớp 4 – d2 – Nữ: DL03A, KT02A, KT03A, MK03A, NV02A, NV03A, QB02A, QB03A, QK02A (Tải File)
  • Danh sách lớp 5 – d2 – Nữ: QK02A, QK03A, TN02A, TN03A, TV02A, TV03A (Tải File)

Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải đáp vào ngày tập trung sinh viên là ngày 4/5/2020, sinh viên cũng có thể liên hệ số điện thoại của phòng Đào tạo-CTSV: 028 38550264.

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN