Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM thông báo về danh sách email của sinh viên khóa 2019 – 2023 (Tải File)

Danh sach dang ky email SV 2019
LƯU Ý:
  • Sinh viên đăng nhập vào bằng pass (liên hệ Trung tâm Thông tin Thư viện để lấy pass) và sau đó đổi pass để bảo mật thông tin cá nhân.
  • Sinh viên sử dụng email này để đăng nhập hệ thống edusoft (http://es.hvuh.edu.vn), workplace – mạng xã hội dành riêng cho sinh viên của trường (https://www.facebook.com/workplace) và một số ứng dụng khác của trường để cập nhật các thông báo từ trường, Khoa về thời khóa biểu, bảng điểm, đóng học phí.v.v…

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN