Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về chính sách ưu đãi, trợ cấp và chính sách cho sinh viên trong năm học 2018-2019, chi tiết đính kèm:

Chinh sach SV 2018_1

Chinh sach SV 2018_2

Hoặc tải File tại: Tải File

Cùng chuyên mục