Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên khóa 2017 về Thời khóa biểu tuần Học kỳ I năm học 2018-2019 (Tải File).