Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên khoá 2018 – 2022 về thời khoá biểu tuần học kỳ I năm học 2018-2019 (Tải File).

Thời gian giảng dạy cụ thể của các tiết học: