Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo về thời khóa biểu tuần học kỳ I năm học 2018 – 2019 (Tải File).