Phòng Quản lý Đào tạo – Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM thông báo đến sinh viên thời khóa biểu tuần học kỳ II năm học 2017 – 2018 (Tải File).