Hưởng ứng hoạt động do Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Thành đoàn TP. HCM phối hợp Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM triển khai tham gia viết bài tham luận cho Hội nghị đến hết ngày 28/09/2018.

Các lĩnh vực bao gồm:

  • Công nghệ sau thu hoạch, chế biến và bảo quản thực phẩm;
  • Dinh dưỡng và sức khỏe từ thực phẩm;
  • Tác động của an ninh lương thực đến nền kinh tế Việt Nam.

TB40_Tham gia viet tham luan ATDD nam 2018

TB moi viet bai cho Hoi nghi nam 2018

The le tham gia viet bai Tham luan