Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc nhận đồng phục thể dục dành cho sinh viên khóa 2018 – 2022 như sau:

Thời gian: từ ngày 19/9  đến ngày 28/9/2018

Địa điểm nhận: Phòng Công tác Sinh viên (lầu 2)

Lưu ý:

  • Khi sinh viên đến nhận đồng phục vui lòng đem theo phiếu thu đăng ký đồng phục.
  • Đối với những sinh viên chưa đăng ký đồng phục thể dục thì liên hệ đăng ký tại Phòng Tài chính (lầu 1).
  • Giá tiền: 240.000 đồng/bộ (gồm 01 bộ đồng phục thể dục và 01 áo thể thao).