Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo tất cả sinh viên đến nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng năm 2018.

Địa điểm: Phòng Quản lý Đào tạo, 736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: Ngày 16, 17, 18/5/2018 (Sáng từ 08h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 16h30).

Lưu ý:

Sinh viên trực tiếp đến nhận chứng chỉ, không nhờ người đến nhận thay.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) khi đi nhận chứng chỉ.