Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên Lịch trình giảng dạy học kỳ I năm học 2018 – 2019 (tải File).