Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên về Lịch trình giảng dạy học kỳ III năm học 2017 – 2018 (tải File).