Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về lịch trình giảng dạy học kỳ II, năm học 2020 – 2021 (Tải File).

TB82,16-12 BAN HANH LICH TRINH GIANG DAY HK2, 2020-2021