Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về lịch trình đào tạo năm học 2019 – 2020.