Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo về lịch thi khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp ngày 5/8/2017 (Tải file).

Danh sách sinh viên dự thi (Tải file).