Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo về Lịch thi học kỳ I năm học 2018 – 2019 (đợt 1) của sinh viên khóa 2017 (Tải File).