Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM thông báo đến sinh viên về Lịch thi học kỳ I năm học 2017 – 2048 (Tải File)