Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM thông báo đến sinh viên về Lịch thi học kỳ II năm học 2017 – 2018 (Tải File).