Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM thông báo về lịch nghỉ lễ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

TB21,27-4 LICH NGHI LE 30.4 VÀ 1.5.2020 (1)