Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo về lịch học Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2018-2019 của sinh viên khóa 2017 (Tải File) và khóa 2018 (Tải File).

Lưu ý:

Với sinh viên khóa 2017 – 2021:

Ngày 6/9/2018: học tại 736 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5

Ngày 13/9 và 14/9: học tại Hội trường Quận ủy Q.5 (207 An Dương Vương, P.8, Q.5)

Với sinh viên khóa 2018 – 2022:

Ngày 12/9, 13/9, 14/9: học tại Hội trường Quận ủy Q.5 (207 An Dương Vương, P.8, Q.5)