Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM thông báo về việc kiểm tra Tiếng Anh đầu khóa đối với tân sinh viên khóa 2019 – 2023 (Tải File).

TB kiem tra tieng Anh

Các bạn sinh viên có thể tham khảo một đề thi mẫu (Tải File)

HƯỚNG DẪN VỀ ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU KHÓA 2019

  • LISTENING: Nghe 3 đoạn đối thoại và điền từ vào chỗ trống từ những từ cho trước.
  • READING: Đọc 2 đoạn văn và điền từ vào chỗ trống từ những từ cho trước.
  • GENERAL TEST: Điền từ vào chỗ trống từ những từ cho trước.

Thời gian thi: 60 phút, phần Listening khoảng 15 phút.

Sinh viên không được tham khảo tài liệu.