Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM thông báo về việc khai giảng và lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm. (file đính kèm)